Konseho Insular ta reforsá su esfuersonan pa fortalesé relashon i atendé ku preokupashonnan komun

Konseho Insular ta bai kuminsá ku un mishon di un siman di durashon, ku dos biahe importante pa fortalesé relashon, diskutí tokante desafionan komun i hiba diálogonan krusial

E biahe ta kuminsá ku un bishita na Saba, siguí pa un mishon ekstenso na Den Haag.

 Saba: Fortalesé lasonan, atendé ku kuestionnan komun i selebrá dia di Saba

E promé parti di e biahe ta hiba Konseho Insular na Saba, kaminda nan lo partisipá den reunionnan i debatenan dirigí riba mehorashon i kooperashon di retonan komun. Riba agènda tin temanan esensial manera Wolbes i Finbes, e Kongreso di Reino (Koninkrijks Congres) i oportunidat pa kooperashon entre e islanan. Un punto sentral riba agènda di Saba ta diskushon tokante asuntunan ku tin di haber ku Wolbes i Finbes, ku énfasis riba búskeda di solushonnan inová pa e retonan finansiero i atministrativo. Konseho Insular ta kere den kooperashon i solidaridat entre e islanan teniendo na kuenta e bienestar máksimo di siudadanonan.

Den Haag: Relashonnan amplio ku outoridatnan hulandes

Na kuminsamentu di desèmber un delegashon di Konseho Insular kompañá pa Grifi lo biaha pa Den Haag pa enkuentronan amplio ku outoridatnan hulandes. E agènda ta inkluí un reunion ku Sekretario di Estado Van Huffelen, kaminda Boneiru lo sirbi komo e punto di diskushon, otro tópiko ta tambe profeshonalisashon di partidonan polítiko. Tin plania tambe un enkuentro ku e miembronan nobo di Tweede Kamer.

Banda di esei Konseho Insular lo reuní ku e komishon KOREL di Eerste Kamer; ku ta partisipá den e preparashonnan eskrito di proyektonan di lei relashoná ku e partinan karibense di reino i legislashon di reino. E diskushonnan lo ta basá riba kuestionnan importante relashoná ku e relashon entre Boneiru i Hulanda.

Kongreso di reino na Nieuwspoort: Debatenan amplio tokante temanan krusial

Konseho Insular lo partisipá efektivamente na e Kongreso di Reino (Koninkrijks Congres) na Nieuwspoort, Den Haag, kaminda lo debatí ampliamente tokante temanan esensial pa kontinuashon i kooperashon entre Boneiru i Hulanda. E kongreso lo fungi komo un plataforma importante pa diskushonnan amplio tokante gobernashon, desaroyo sosio-ekonómiko, bienestar general di siudadanonan, i tambe tokante Wolbes i Finbes. Ademas, Interexpo 2023, un evento dediká na kooperashon i eksposishon internashonal, lo ta parti integral di e enkuentro aki. Durante e konferensia representantenan di Konseho Insular lo partisipá den debatenan importante ku ta varia for di strukturanan di gobernashon te na kuestionnan sosio-ekonómiko i aspektonan spesífiko di Wolbes i Finbes. Konsehal Coffie lo partisipá na nòmber di Konseho Insular den un debate tokante edukashon dia 6 di desèmber.