Proclaimer

De Eilandsraad Bonaire is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze juist, actueel en toegankelijk te houden. Heeft u vragen of ziet u informatie die niet (meer) klopt, mail dan naar info@konsehoinsular.nl

Persoonsgegevens en privacy

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de burger en de overheid.  Ambtelijke organisaties hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief zijn. Het  gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en partners.

Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse verantwoordelijkheid van de Eilandsraad Bonaire. Het belang van het beschermen van de privacy wordt door de EIlandsraad onderkend. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en de privacy waarborgen.