Onderzoek naar lekken van informatie en onbevoegde inzage in documentatie

De Eilandsraad heeft met stijgende zorg kennisgenomen van een stroom van berichten die het eiland bereiken, met name via een persoonlijk weblog, via sociale media en via het enige lokale dagblad. Veel van deze publicaties lijken zich te baseren op informatie die rechtstreeks afkomstig is uit het apparaat van het openbaar lichaam Bonaire, dan wel uit kringen in en rond het eilandsbestuur.

Het is niet voor het eerst dat de bevolking van Bonaire wordt geconfronteerd met berichtgeving die vaak achteraf onjuist, onvolledig of misleidend blijkt. Bonaire kent geen publieke media zoals in Europees Nederland; alle mediabedrijven gevestigd op het eiland zijn commercieel. Veel van de berichtgeving lijkt te worden gestuurd door politieke en zakelijke belangen. 

Dit media-klimaat is een gevaar voor de democratie, benadeelt de kiezers, is een bedreiging voor het goede bestuur van het eiland en vormt een aanslag op het vertrouwen in het eilandsbestuur, of dat nu de Eilandsraad betreft, het Bestuurscollege, of de Gezaghebber, of de met het eilandsbestuur verbonden voornaamste ambten, de Eilandsecretaris van Bonaire en Eilandgriffier van Bonaire.

De Eilandgriffier a.i. de heer Arjen de Wolff heeft inmiddels op persoonlijke titel aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie jegens enkele specifieke individuen.

Na overleg met de Gezaghebber heeft de de Eilandsraad en de Gezaghebber besloten tot het instellen van een formeel onderzoek naar de gang van zaken, waarbij mogelijk de Rijksrecherche wordt ingezet. Het is absoluut noodzakelijk voor de weerbaarheid van onze democratie, het vertrouwen in het eilandsbestuur en het ambtelijk apparaat, het goed bestuur en een Bonaire dat bestaat uit goed, pluriform en correct geïnformeerde, kritische kiezers, dat aan deze praktijken een snel en beslissend einde wordt gemaakt.