Eilandsraad stemt voor motie bestaanszekerheid, klimaatverandering en steun voor klimaatzaak Bonaire

Deze motie roept op tot urgente maatregelen om Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en om de inspanningen te intensiveren om de opwarming van de aarde tot onder de 1,5 graden Celsius te beperken. De voornaamste aandachtspunten van deze motie zijn:

  1. Bescherming van Bonaire: De motie dringt er bij de Nederlandse regering op aan om actie te ondernemen om Bonaire te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van klimaatverandering, waaronder zeespiegelstijging, extreme weersomstandigheden en bedreigingen voor de biodiversiteit.
  2. Beperking van Klimaatverandering: De motie benadrukt de noodzaak om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden, in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit omvat maatregelen om broeikasgasemissies te verminderen en duurzame praktijken te bevorderen.
  3. Sociaal Minimum: De motie onderstreept het belang van het vergroten van de weerbaarheid van eilandbewoners door de invoering van een sociaal minimum, zodat alle inwoners van Bonaire kunnen genieten van een levensstandaard die voldoet aan basisbehoeften.

Bekijk de motie hier: Motie eilandsraad bestaanszekerheid, klimaatverandering en steun voor klimaatzaak Bonaire OLB - iBabs RIS (konsehoinsular.org)