Eilandraad Bonaire Bezoekt Sint Eustatius

De Eilandsraad van Bonaire heeft een bezoek gebracht aan Sint Eustatius als onderdeel van hun strategie om de banden met de zustereilanden te versterken. Het belang van persoonlijke ontmoetingen met collega's om cruciale aangelegenheden voor de drie eilanden te bespreken, heeft centraal gestaan in dit initiatief.

Op woensdag 15 november vond een vergadering plaats tussen de leden van de eilandsraden van de BES-eilanden, met als doel zich voor te bereiden op de herziening van de Wet op het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Financiële Verhoudingswet BES (FinBES).

De resultaten van de vergadering op 15 november omvatten concrete afspraken over de tijdsplanning en voorbereidingsmomenten voor de herziening van de wetten. Deze afspraken omvatten onder andere:

  1. November 2023: Voorbereidende BES Eilandraadvergadering, Sint Eustatius
  2. December 2023: Voorbereidende BES Eilandraadvergadering, Den Haag
  3. Januari 2024 (tweede of derde week): Plenaire sessie van de drie Eilandraden, op Sint Eustatius
  4. Februari/maart 2024: Hoogwaardige politieke dialoog BES - nationale regering, Den Haag

Een belangrijk aspect van de bespreking betrof ook het oprichten van een intereilandelijke samenwerkingsorganisatie. Dit samenwerkingsorgaan zal de mogelijkheid bieden om op andere gebieden structureel samen te werken in de voortdurende onderhandelingen met Nederland ten aanzien van overige toekomstige wetgevingen, om zo op een zo efficiënt mogelijke wijze de daarvoor beschikbare middelen aan te wenden.

Tevens werd er gesproken over de benodigde ondersteuning van expertadviseurs. Elk van de drie eilanden heeft deskundige adviseurs ingeschakeld, en de Eilandsraden zijn overeengekomen om een gezamenlijk platform op te richten, zoals bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, waar deze drie experts samenkomen. Deze bijeenkomst heeft een cruciale stap gemarkeerd in de gezamenlijke inspanning om de wetgeving die invloed heeft op de BES-eilanden grondig te herzien. Het is van groot belang dat er voorbereidingen worden getroffen en strategisch wordt gepland om een positieve uitkomst te waarborgen.

Dit bezoek is niet alleen gericht geweest op formele vergaderingen, maar ook op het versterken van persoonlijke relaties en het vieren van belangrijke gebeurtenissen, zoals de dag van Sint Eustatius. Door samen te komen tijdens deze viering konden de leden van de Eilandsraad van Bonaire de banden met hun collega's op Sint Eustatius versterken en de onderlinge samenwerking bevorderen. Dergelijke bezoeken en vergaderingen spelen een cruciale rol in het waarborgen van effectieve samenwerking en het bespreken van de belangen van alle BES-eilanden op een constructieve wijze.