Bonaire, Sint Eustatius en Saba streven naar een formele samenwerking; het samenstellen van een gezamenlijk standpunt over de wijzigingen in WolBES en FinBES

Het bevorderen van dialoog over formele samenwerking en het vaststellen van gezamenlijke standpunten over gebieden van gemeenschappelijk belang waren de belangrijke uitkomsten van de BES-top die vorige week plaatsvond van 16 tot 18 januari in St. Maarten. Aanwezig op de top waren de leden van de Eilandsraad en het Bestuurscollege van Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Het belangrijkste doel van het driedaagse forum was om een gezamenlijke aanpak te blijven bevorderen voor administratieve en politieke uitdagingen waarmee de eilanden geconfronteerd worden, sommigen als direct gevolg van de constitutionele overgang.

De sessie stond onder leiding van de Eervolle raadslid van St. Eustatius, de heer Glenville Schmidt. St. Eustatius heeft sinds juni 2023 het voorzitterschap van het samenwerkingsinitiatief van de eilanden en zal dat blijven doen tot juni van dit jaar. De deelnemers van de top waren het erover eens dat de bijeenkomsten een platform boden voor open debat en ook een kans om consensus te bereiken tussen de politieke instellingen van de eilanden.

Het gemeenschappelijke doel van deze eilandentop was om te werken aan een gezamenlijk mechanisme voor permanente samenwerking tussen de eilanden en om gedetailleerd inzicht te krijgen over de verschillende prioriteiten op de eilanden met betrekking tot de wijzigingen van de WolBES en FinBES.

Aangezien er momenteel wijzigingen worden aangebracht in deze fundamentele wetten, is het van belang dat de eilanden hun gedeelde zorgen identificeren voordat de wetgeving aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.

De drie eilanden beschouwen het als een historische gelegenheid dat zij op eigen initiatief hun eigen samenwerking tot stand kunnen brengen. Ze erkennen ook dat het opbouwen van consensus soms als een moeizame taak kan worden ervaren. Echter, blijven ze zich ervan bewust dat dit een gezamenlijke inspanning is, en het belangrijk is om elkaar te blijven steunen, zelfs als ze van mening verschillen.

De eilanden hebben verklaard om samen te blijven werken, aangezien dit in het belang is van alle inwoners van de drie eilanden. Een werkgroep, bestaande uit een gedeputeerde en de fractieleiders van elk eiland, zal worden opgericht om vooruitgang op verschillende onderwerpen te waarborgen. Momenteel heeft St. Eustatius het voorzitterschap van de gezamenlijke samenwerking; na juni 2024 gaat het voorzitterschap over naar Saba.

De volgende top vindt plaats in Den Haag, in maart 2024.