Besluitvorming vergadering van 24 oktober 2023

Op 24 oktober 2023 vond een besluitvorming vergadering plaats waarin verschillende cruciale beslissingen werden genomen door de Eilandsraad van Bonaire. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste besluiten:

De kandidaten voor Bestuurscollege voor de nieuwe coalitie werden voorgesteld.

In geen specifieke volgorde zijn de kandidaten Mr. Clark Abraham, Mvr. Nina in Heyer en Mvr. Anjelica Cicilia. Na een ronde van schriftelijk stemmen werden de drie kandidaten door de Eilandsraad aanvaard. Twee van de drie nieuwe gedeputeerden werden ook onmiddellijk beëdigd door de voorzitter van de Eilandsraad. De derde gedeputeerde Mvr. Nina den Heyer, kon niet aanwezig zijn vanwege haar huidige werkomstandigheden en zal op een later tijdstip worden beëdigd.

Bestuursakkoord "E diferensia Hustu i Duradero"

Het bestuursakkoord " E diferensia Hustu i Duradero " werd unaniem door de eilandraad aanvaard. De leden van de eilandraad hadden geen behoefte aan een debat. Dit is puur om steun en voordeel van twijfel te geven aan de coalitie.

Amendement voor Bestemmingsreserve Risicodekking BONLAB

De amendement voor de oprichting van een Bestemmingsreserve Risicodekking BONLAB werd aangenomen met 7 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Het amendement heeft tot doel financiële middelen te oormerken voor BONLAB via de Bestemmingsreserve Risicodekking BONLAB, om zo een specifiek financieel kader te scheppen voor de noodzakelijke investeringen in BONLAB en het voortzetten van hun bedrijfsvoering.

Amendement voor Investeringen in LVV en INDEBON

Deze amendement was gepresenteerd met het doel de dienstverlening van de afdelingen LVV en INDEBON te verbeteren. De afdelingen hadden verzocht om investeringen ter verbetering van hun dienstverlening, die echter niet waren opgenomen in het meerjaren-investeringsplan van het Bestuurscollege. Het aangenomen amendement voegt de benodigde middelen toe aan het investeringsplan, waardoor de afdelingen hun taken en dienstverlening aan de samenleving kunnen optimaliseren.

Aanneming van de Ontwerpbegroting 2024 van het OLB

Met een meerderheid van 8 stemmen voor en 1 stem tegen is de ontwerpbegroting voor het jaar 2024, inclusief de ingediende amendementen en de nota van wijziging, aangenomen. De vaststelling van de ontwerpbegroting is het resultaat van uitgebreide discussies en deliberaties binnen de Eilandsraad en Bestuurscollege. Het doel van deze begroting is om de financiële koers van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het komende jaar te bepalen en de financiële middelen op passende wijze toe te wijzen om te voldoen aan de behoeften en prioriteiten van de gemeenschap.