Besluitvormende vergadering van dinsdag 28 november

Beëdiging nieuwe ER-lid en eerste keer voorzitterschap waarnemend gezaghebber

Op 28 november 2023 had de Eilandsraad van Bonaire de eerste besluitvormende vergadering onder het voorzitterschap van Mevr. Ingrid Sealy, de waarnemend gezaghebber van Bonaire. Tijdens de afwezigheid van de huidige interim-gezaghebber de heer Oleana moest Mevr. Sealy voor de eerste keer in haar rol als waarnemend gezaghebber de vergadering van de Eilandsraad voorzitten. Mevr. Sealy de leidde de vergadering met enthousiasme en sprak haar waardering uit, zeggende: "Het is een eer voor mij om de vergadering van de Eilandsraad vandaag te leiden; het is een nieuwe ervaring, maar ik kijk uit naar het beleven van deze belangrijke momenten.”

Tijdens deze vergadering werd de heer Delno Tromp voorgedragen als nieuw lid van de Eilandsraad, ter vervanging van de heer Clark Abraham. De voordracht van de heer Tromp werd geaccepteerd en hij kon beëdigt worden, waarmee hij officieel zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen als lid van de Eilandsraad aanvaardde. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en ik ben toegewijd aan het dienen van mijn volk. Ook een hartelijke dank aan iedereen die altijd klaar voor mij staan. Jullie kunnen op mij rekenen!”

Met optimisme kijkt de Eilandsraad uit naar een vruchtbare samenwerking met het nieuwe lid en blijft vastbesloten zich in te zetten voor de belangen en welvaart van de Bonaireaanse samenleving. Deze vergadering markeert een nieuw hoofdstuk in het bestuur van ons eiland, en de raad is vastbesloten om gezamenlijk te werken aan een betere toekomst voor Bonaire.