Besluitvormende vergadering van dinsdag 17 oktober.

Op dinsdag 17 oktober kwam de Eilandsraad bijeen voor een vergadering om zowel de voorgestelde Ontwerpbegroting 2024 als de begrotingswijzigingen voor het fiscale jaar 2023 te bespreken.

Tijdens deze bijeenkomst werd een motie van wantrouwen ingediend door enkele raadsleden. Met een kleine meerderheid werd deze motie aangenomen, met vijf leden die vóór stemden en vier leden die tegen stemden.

In het staatsrecht geldt het beginsel van vertrouwen, wat betekent dat er wordt aangenomen dat een vertegenwoordiger het vertrouwen geniet van de representatieve groep, tenzij het tegendeel wordt aangetoond. Een motie van wantrouwen is een van de instrumenten om gebrek aan vertrouwen aan te tonen, en in dit geval werd een motie van wantrouwen aangenomen tegen de drie gedeputeerden.

Bovendien heeft een raadslid aangegeven dat hij niet langer deel uitmaakt van zijn fractie en zich onafhankelijk kandideert. Hierdoor vormt hij nu een vijfde fractie, die bekendstaat als de fractie Vrolijk.

Vervolgens gedurende de bespreking van de begroting werden amendementen voorgesteld door de raad. Deze amendementen vereisen voorafgaand advies van het College voor Financieel Toezicht (CFT). Vanwege deze procedure kon de Eilandsraad op 17 oktober geen definitieve beslissing nemen over de begroting voor 2024. De raad erkent het belang van een transparante en verantwoorde begroting en heeft de noodzakelijke stappen ondernomen om deze procedurele kwesties zorgvuldig aan te pakken.

Het is van belang op te merken dat de geplande vergadering op 24 oktober zal plaatsvinden onder de voorwaarde dat er een advies is van het CFT en dat de benodigde aanvullende documentatie van het Bestuurscollege tijdig aan de raadsleden wordt verstrekt.

Voor verdere updates en informatie over de begroting en toekomstige vergaderingen kunt u de officiële website van de Eilandsraad bezoeken via www.konsehoinsular.org of contact opnemen met het kantoor van de Eilandsraad via e-mail op info@konsehoinsular.org.