BES-eilanden bespreken pakket wijzigingsvoorstellen WolBES en FinBES

Op 17 januari 2024, de tweede dag van de Eilandentop (Kumbre Insular) van de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, werden de verschillende posities besproken met betrekking tot de herziening van de Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet Financiën Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES).

Er is een sterke consensus over de behoefte aan meer betrokkenheid van de eilanden bij het wetsvoorstel tot wijziging van WolBES en FinBES in Den Haag, evenals de wens voor meer beleidsvrijheid voor de eilandbesturen. Een cruciaal punt dat naar voren is gekomen tijdens de besprekingen over het wetsvoorstel, is dat er voldoende middelen moeten worden vrijgemaakt voor de taken die aan de eilanden zijn toegewezen. Tijdens de besprekingen werd ook benadrukt dat er enkele taken zijn waarvoor geen duidelijke verdeling van bevoegdheden bestaat tussen de eilanden en het Rijk.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn het erover eens dat het begrip 'differentiatie', het juridisch concept waarmee het mogelijk is om andere wetgeving voor de bewoners van de eilanden vast te stellen dan voor Europees Nederland, te vaak negatief uitpakt voor de inwoners van de eilanden.

Het doel van de Eilandentop, die plaatsvindt op Sint Maarten, is om tot een hechtere en permanente samenwerking te komen tussen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en om een gezamenlijke positie te bepalen over de wijzigingen van de WolBES en de FinBES die worden voorbereid op initiatief van het ministerie van BZK.

In de loop van februari en maart zullen de drie eilanden met Den Haag in gesprek gaan over de aanstaande wetswijzigingen.